kirjautuminen
logotype
  • slide1.jpg
  • slide10.jpg
  • slide13.jpg
  • slide19.jpg
  • slide_17.jpg

LAPSEN EHDOILLA

Leikkien, laulaen, soittaen, piirtäen, maalaten, muovaillen, liikkuen ja myös rauhassa ollen lapsi kehittyy kokonaiseksi persoonaksi. Kun hän saa itse tutkia, innostua, keksiä ja kokeilla, hänen uteliaisuutensa säilyy. Haluamme säilyttää kiireettömän ja hyväksyvän ilmapiirin.

KAKSISUUNTAINEN KIELIKYLPY

Pocossa lapsen on mahdollista kokeilla myös toista kotimaista kieltä. Osa lapsista on kaksikielisiä, osa täysin suomen- tai ruotsinkielisiä aloittaessaan hoidon. Henkilökunnasta kukin käyttää omaa äidinkieltään, suomea tai ruotsia. Toiminnassa ja leikissä passiivinen kielitaito kehittyy, ja kouluunlähtijät ymmärtävät sekä suomea että ruotsia käytännön arkitilanteissa.

TAIDEKASVATUS

Lapsi tarvitsee varhaisvuosinaan aikaa ja tilaa omalle luovuudelle – musiikki ja kuvataide ovatkin luonnollinen osa päiväkotimme arkea. Kaikki Poco-lapset osallistuvat viikottaisiin muskaritunteihin ja ryhmien omiin askarteluprojekteihin, mutta lapsilla on myös mahdollisuus saada erillistä kuvataide- tai soitinopetusta päiväkotipäivän aikana.

MILJÖÖ

Vanhaan navettaan remontoitu kodikas päiväkotimme sijaitsee keskellä kaunista ja rauhallista maalaismaisemaa Etelä-Sipoossa.

Ilmoitukset

 

 

 


Musiikkipäiväkoti POCO - Joensuunraitti 59 E, 01150 Söderkulla - puh. 050 302 6111 - © poco.fi